We are a Kiteboarding center

KITE ZONE

Betingelser og personvern

PERSONVERN
Når du handler hos oss trenger vi navn, adresse, telefonnummer og epost for å kunne håndtere din bestilling og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for det før, under og etter kursstart. Dine personopplysninger blir kun utlevert til tredjepart hvis det er nødvendig for at KITEZONE.NO skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Kontakt oss på e-post dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger, eller hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra KITEZONE.NO til forbruker. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Selger er: KITEZONE.NO, Kirkerudlia 1b, 1339 Vøyenenga. Selger vil bli benevnt som KITEZONE.NO
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

BESTILLING OG PRIS
Bestilling gjøres gjennom KITEZONE.NO sin webside eller på mail til post@kitezone.no
Prisene oppgitt for ordinære kurs (nybegynner kurs) inkluderer all leie av kiteutstyr. Deltakere må selv ta med ski/snowboard, hjelm og klær til vinterbruk. Andre kurs og aktiviteter krever at deltakere stiller med eget utstyr så sant ikke annet er nevnt. Overnatting og mat er ikke inkludert i kursavgiften.

UNDER 18 år
Deltagere under 18 år må ha med skriftlig godkjenning fra foresatte.
Om deltageren er under 12 år må en foresatt være til stede til enhver tid hvis ikke annet er spesifikt planlagt. Deltakelse fra foresatte er ikke nødvendig men anbefales da det er en fin erfaring å dele og ikke minst kjempemorsomt.

AVBESTILLING AV KUNDE
Kitekurs som avbestilles inntil 10 dager før kursstart vil bli refundert i sin helhet. Ved avbestilling av kurs 0-10 dager før kursstart vil vi kreve full kursavgift. KITEZONE.NO tilbyr ikke avbestillingsforsikring. Tap ved avbestilling som følge av uforutsette hendelser, deriblant sykdom, skade eller dødsfall i nær familie må dette dekkes av den enkelte deltaker. Du som kurselev må avbestille kurs skriftlig direkte på mail til post@kitezone.no eller gjennom kontaktskjemaet på www.kitekurs.no
Tips: Ved gyldig legeerklæring vil de fleste forsikringsselskap erstatte utgifter i forbindelse med planlagt reise. Sjekk din reiseforsikring om hvilke vilkår som gjelder for deg.

VINDGARANTI
Alle våre kurs på Hardangervidda har “vindgaranti”. Er det ikke vindforhold til å gjennomføre kurset de dagene kurset varer vil KITEZONE.NO gi alle kurselever muligheten til å melde seg på et nytt kurs samme år uten ekstra kostnad. Dette gjør vi for å sikre at alle som tar kurs med oss får en fin og lærerik opplevelse. Det er instruktøren som tar stilling til om vinden tilstede på kurset har vært tilfredsstillende. Ved kurs på andre destinasjoner gjelder ikke vår vindgaranti, og deltagere vil ikke få tilbud om nytt kurs uten ekstra kostnad.

ANNET
KITEZONE.NO vil gi nødvendig undervisning og alt kiteutstyret som kreves for å gjennomføre kurset effektivt og sikkert. Vær fullt klar over at alle kurs er væravhengig og at dette kan påvirke kurset. Beslutningen om å avbryte på grunn av kompromittert sikkerhet eller ugunstige værforhold hviler utelukkende på instruktøren kursdagen.

Deltakere er selv ansvarlig for at deres fysiske tilstand er tilstrekkelig for å delta på kurs. Instruktør må informeres om du bruker epipen, har pacemaker eller er diabetiker. Deltakere må respektere og følge henvisninger gitt av instruktører i sammenheng med aktiviteter under hele oppholdet. Brudd på dette vil kunne medføre tapt rett til deltakelse på kurset.

Skade som blir påført utstyret vi anvender skal innrapporteres.
Ved grov uaktsomhet må deltaker selv dekke reparasjon eller nytt utstyr.

LEIE AV UTSTYR
Ønsker du å leie utstyr av oss utenfor ordinære oppsatte kurs har du som kunde fullt erstatningsansvar på leid utstyr om det blir skadet eller borte i leieperioden. Alle kostnader i forbindelse med skade/tapt utstyr vil faktureres kunde. Utstyr som ikke leveres tilbake faktureres i iht. leverandørens ordinære utsalgspris på gitt utstyr. Skader og reparasjoner faktureres med 15% påslag i pris fra seilmaker/kitedoktor for verditap på skadet utstyr. KITEZONE.NO forplikter seg til å vise fakturaer og kostnader forbundet med skade/erstatning på leid utstyr.

Alle kurselever må være klar over at snøkiting kan være potensielt farlig og foretas helt på kurselevens egen risiko. Ved å bestille et kitekurs igjennom KITEZONE.NO eller på mail bekrefter vedkommende at han/hun har lest, forstått og aksepterer disse betingelsene.

I de aller fleste tilfeller vil verken vind eller avmeldinger være noe problem og vi strekker oss lagt for at du skal bli fornøyd. Dialog og godt humør løser det meste. Ses på fjellet!

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene når som helst. Oppdatert versjon vil alltid ligge på KITEZONE.NO

Let’s Start Something new
Say Hello!

Please fill contact form